2019. december 4., szerda

Bátai kirándulás - A Halászház és a Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Szivattyútelepe


A Bátai Tájház megtekintése után indult tovább a Mözsi Népfőiskola csoportja, hogy megismerkedjenek a Halászházzal és Szivattyúteleppel is.

A felvételek 2019. június 26-án készültek, Édesapám által.


A Halászház

Az alábbi leírás innen származik. Kicsit hosszú, de akit érdekel, annak érdemes elolvasni.....

 "A Duna szabályozása előtt az itt lakók életmódját elsősorban a Duna, a Sárvíz és a Báta folyó, valamint a dombvidékről eredő patakok határozták meg. A Duna évszázadok során  az egész területet bebarangolta, amely még most is tele van régi medrekkel, holtágakkal, tavakkal. A vadvizekben  gazdag vidék régen eszményien alkalmas volt a halászat minden válfajának űzésére. A Bátán élő emberek egyik legfontosabb megélhetési forrását évszázadokon keresztül a halászat jelentette. A hajdani halász-pákász falvak lakossága egyszerű, általában három osztatú - elsőház, szabadkéményes konyha, „hátúsó” ház - lakóépületekben éltek. A sár-, illetve földfalú  nyeregtetős  nádfedeles házak többnyire   az utcavonalra épültek, kétszárnyú deszkakapu  és kerítés zárta a portát az utca felől.
  A Halászház épülete egy emberöltővel korábbi, mint a Tájház, ideális helyszín a vízből élők életmódjának a bemutatására, ezért itt rendeztük be a halászati állandó kiállítást. Az épület utolsó lakója Kriskó Imréné Takaró Erzsébet volt, férjétől örökölte a lakóházat akinek a szülei napszámosok voltak, jelentősebb földterülettel nem rendelkeztek. Az utcára merőleges gerincű hódfarkú cseréppel fedett épület dísztelen homlokzatán egyetlen kis ablak van. Vert falú, döngölt föld padlózatú, három helyiségből álló lakóház ereszét  egyszerű  henger alakú oszlopok támasztják alá. A „házalól” az épületbe lépve a konyhába jutunk, melynek egy kis ablaka néz az udvarra. A bejárattal szemben a fazekas deszkán cserépedények halfőző bográcsok, lábasok sorakoznak. A falon néhány tányér, tésztaszűrő, kovászfa, cseréptál, petróleum lámpa. Körben a padkán cserépfazekak, teknők, lábasok, halsütő háromláb és a halas kosár benne a mérleggel. Ide nyílik a "banya" kemence szája is. Balra az „első házba” lépünk, amelyet lakószobaként használtak a családtagok nagy száma miatt. A szegényebb családoknál gyakran a szülői házhoz nősült több testvér is és ott élt, amíg nem tudott  magának házat szerezni. A fal mellett piros terítővel letakart ágyak az egyik mellett egy kis pad „ringő”, melyen teknő bölcsőben feküdt a kisgyermek. Az ablak alatt tulipános láda. A másik oldalon sarokpad és asztal, felette polc, melyen tányérok, kancsók sorakoznak. A falon  tükör és szent képek lógnak. A jobbra nyíló helyiség a mestergerendás mennyezetű „hátulsó ház” szintén lakószoba, melynek az ajtaja  mellett  gyalogszéken a mosdó teknő van, az ajtófélfán pedig vászon törülköző lóg. Az ajtóval szemközti falnál egy 1873-ban készült pad, előtte egy asztal  óriási fiókkal, melyben a kenyeret tartották. A pad mellett piros terítővel letakart ágy áll, végében pokróccal letakart priccs, mely szükség fekhelyként szolgált. A szoba másik sarkában búbos kemence és rakott tűzhely található.
  A tűzhely mellett kenyérdagasztáshoz előkészített teknő valamint egy gyermek állóka van. A kis ablakban a hálókötéshez szükséges eszközök és egy elkezdett háló látható. A berendezés jóval szegényesebb, mint a földműves család lakóháza, hiszen a halászó vizek tulajdonjoga nem az itt lakóké volt és még a bérlők sem ők voltak, részesként dolgoztak a vizeken.
  A bátaiak a múltban kisszerszámos halászok voltak. A „kis”  jelző nem az eszköz méretére utal, hanem arra, hogy nem szükséges halászcsapat egy-egy szerszám használatához, egy vagy alkalmilag  társult egy-két ember teherbírására voltak méretezve. A kisszerszámos halászok  fő szerszáma, melyet a Dunán is, áradás idején az ártéren is le szoktak rakni a varsa volt. Ez több karikára szerelt, egy középső terelőszárnnyal ellátott  hálóból való halcsapda. Kedvelt halászó szerszám  még a kece is, mely A-alakú léc-keretre szerelt három rétegű háló, az aljára ló illetve szarvas lábszárcsontok vannak felfűzve, hogy vontatáskor kikaparják a halakat a mederfenék mélyedéseiből. Őszi és téli csak a Dunán használható szerszám, melyet a csónakban állva fél kézzel evező halász  a másik kezével vontatott és egy hosszú kötél segítette, hogy a háló a meder fenekén haladjon. A kukucska  és balinháló tekinthető még olyan szerszámnak melyet minden halász készenlétben tart, s alkalomadtán használ. Nagy ügyességet igényelt a  dobóháló használata, ez a kör alakú ólommal súlyozott  háló. A többi szerszámnak  csak kiegészítő szerepe van: villing,  pirittyháló, nyomó, tapogató, emécső.  Ez utóbbiakat alkalmilag, nem nagy mennyiségű hal fogására  használták. A nagyháló  és a balinháló használatához már több ember együttes munkájára volt szükség. Szapu, csáklya, szigony, jégvágó, evezők mind-mind szükségesek voltak a munkához. A ladik oldalához kötött bárkában szállították a halat haza. Ezeknek az eszközöknek a nagy része megtekinthető a Halászház szerszámos kamrájában, ahol a szerszámok mellett  korabeli képek idézik a halászat hangulatát.
  Az udvaron a fűzfa alatt  áll a nádból épített halászkunyhó, mellette a ladik és egy méhes. Különálló épület a " kis ház" vagy nyári konyha, melyben a  kenyérsütő kemence van. A portát az utca felől vesszőből font sövénykerítés és a deszka kapu határolja."

A halászház kiállítása....

A Fagázas szivattyútelep  - a Vízügyi Igazgatóság Szivattyútelepe 

"Egyedülálló a Sárvíz torkolatánál 1897-ben épült, az egész Sárköz belvízmentesítését biztosítani hivatott, faszéngáz-generátoros robbanómotorral működő szivattyútelep, amely ipari műemlék. Előzetes bejelentkezésre megtekinthető. 
Az 1896-ban felállított 4,5 m3/sec teljesítményű, először gőzgépekkel, majd a II. világháború után a szénhiány miatt fagázas motorral működtetett szivattyúk ma is újraindíthatók - a világon egyedülállók.
A térség gazdasági életét meghatározó lecsapolások egyik műszaki központja a lankóczi mellett a bátai szivattyúház volt.
Utoljára 1990-ben volt szükség a szivattyúk üzembe helyezésére, de ma is készültségben vannak, mert az 1992-ben megépített modern szivattyútelep teljesítménye mindössze 2 m3/sec, s így komolyabb belvíz esetén ma is szükség van a gépmatuzsálemekre. A millecentenárium évében újraindították az egyedi tervezésű és gyártmányú gépeket."

A fenti idézet innen származik.

A szivattyútelet ismertető táblája

A Sárköz belvizeinek elvezetésére a Sárvíz torkolatánál 1879-ben háromnyílású zsilipet készítettek,
ami azonban a felgyülemlett belvizet gravitációsan nem tudta elvezetni. Ezért 1896-ban szivattyúházat
építettek, három, egyenként 1,5 m3/sec teljesítményű, Schlich-Nicholson gyártmányú, vízszintes tengelyű
centrifugál-szivattyút állítottak be, melyeket a Röck Gépgyárban készített gőzgépek hajtottak.

A mözsiek kis csoportja, indulnak a szivattyútelep közelebbi megtekintésére....
Az 1896-os évszám több gépen is látható
Az ehhez a naphoz kapcsolódó összes bejegyzés:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése