2018. december 5., szerda

Kirándulás Liptódon és Kisjakabfalván


A Baranya megyei Liptódon és Kisjakabfalván kirándult Édesapám a Mözsi Német Nemzetiségi Klubbal, s a fényképeket is ő készítette. Liptódon a katolikus templomot és a Pacskerparádét tekintették meg, majd indultak tovább Kisjakabfalvára, ahol a tájházat nézték meg.

A felvételek 2018. augusztus 28-án készültek.


Liptód

Liptód Baranya megyében, Pécsváradtól délre, a Bólyi járásban helyezkedik el.
A török hódoltságig szinte csak magyarok lakták, majd az 1690-es években pásztorkodó horvátok is telepedtek le itt. Később, a XVIII. század derekától, a Duna menti svábok betelepítésével megváltozott a falu etnikai összetétele. A jelenlegi német ajkú lakosság az 1751-es évtől kezdődően telepedett le, kiépítették saját infrastruktúrájukat, és meghonosították saját szokásaikat.

A klub tagjai először az 1788-ban épült katolikus templomot tekintették meg. Ezután meglátogatták a Pacskerparádét is, ahol betekintést nyerhettek a sváb viselet e jellegzetes "ruhadarabjáról", a pacskerről, mely nemcsak elnyűhetetlen, hanem kényelmes és egészséges is.

A templombelső....

Emlékmű a Szovjetunióba kényszermunkára elhurcoltak emlékére

A Pacskerparádé megtekintése

A pacskerek és kötési fázisai...

Kisjakabfalva

Kisjakabfalva is Baranya megyében található, a Villányi járásban, a Villányi-hegység északkeleti oldalán. 
A falut 1400-ban említették először az írott források. Az Árpád-korban a falu lakói magyarok voltak. A település a török háborúk alatt elnéptelenedett, majd a néptelen faluba a magyarok helyére délszláv családok költöztek. A délszlávok után németek, majd később felvidéki telepesek érkeztek a faluba.

A Konrád Ház egy hagyományőrző múzeum a Villány mellett található parányi zsáktelepülés, Kisjakabfalva szívében. Fenntartói a család őseinek valamikori lakóházát hozták eredeti állapotára, minden részletben szigorúan ügyelve arra, hogy csakis eredeti használati tárgyak és díszítések kerüljenek a falakra és a falak közé.
A Konrád Ház kísérlet egy letűnt világ, a baranyai svábság építészeti és kulturális emlékeinek bemutatására; ugyanakkor élő tájház, mert a helyiségek és a berendezés mind-mind ma is használható állapotban láthatók. Az öt lakószobát, a két pajtát, a kukoricagórét és a cselédlakást megtekintve és az udvart bejárva könnyedén megismerhetjük az elmúlt századokban itt élt emberek mindennapjait. 
A Konrád Házban található szobákat a különböző korok divatja és használati módja szerint rendezték be, az ún. "német" szoba, polgáriasult jegyeket hordoz.
 A szobákat kívülről jellegzetes tornácos folyosó, a gang kapcsolja össze. A 31 m hosszú folyosó nagy rózsamintás faldíszítése igen közkedvelt motívum volt a németajkú lakosság körében. 

Forrás: innen

A ház udvara a pajtával

A kis csoport indul be a házba...


A csoport fényképezkedik a tájház előtt...Végül az utolsó képen Apukám is látszik (jobbról a második) 😊