2023. január 13., péntek

Megemlékezés Mözsön az Emlékparkban a doni áttörés 80. évfordulójáról és az elesett mözsi hősökről - 2023. január 12.


Mözsön az Emlékparkban 2014. óta tartanak minden évben megemlékezést ezen a napon, a doni áttörés és a mözsi elesett hősök tiszteletére. Az első megemlékezést Édesapám, Laszlovszky Imre kezdeményezte, és nagyrészt ő szervezte is, még 2014-bnen. Azóta is évről érve aktívan részt vesz az emlékünnepségeken, az idei megemlékező beszédet is ő mondta el, mint ahogy az előző években is.

A megemlékezés délután 3 órakor vette kezdetét. Először Rikker Józsefné Irénke szavalta el Antóni Sándor versét, majd Édesapám, Laszlovszky Imre olvasta fel megemlékező írását. Ezt követően elmondták a Miatyánkot, végezetül meggyújtották a kegyelet mécseseit....

1943. január 12-ével kezdődően a Don-kanyarban a vörös hadsereg támadása folytán a 2. Magyar Hadsereg nagy része szinte napok alatt megsemmisült. Már itt is több mözsi katona vesztette életét, a teljes II. világháborúban pedig összesen 82-en.

Nyugodjanak békében mindnyájan!Rikker Józsefné Irénke elszavalja Antóni Sándor versét:


Elszálltak a könyörtelen hosszú évek,
vele együtt mentek el az utolsó remények.
Sokat emlegetett, átkozott Don-kanyar,
Hol örök álmát alussza sok ifjú magyar.
Domboldalán vagy a folyó mentén,
Vadvirágok nyiladoznak a kopjafa tövén.

Magyar baka fekszik lent a hideg földben,
üzenetet is csak szél hoz dideregve.
Sok ifjú gyermek és családos apa,
ki a szeretteit soha többé nem láthatja.
Mégis várja őt gyermek és feleség,
kik csak félig érezték a család melegét.

Megsárgult tábori levelet esténként olvassák,
minden áldott sorát százszor megcsókolják.
Megfakult fényképeket sorba nézik,
Könnybe lábad szemük, szívük újra vérzik.
Legyen ez a halálkanyar örökké átkozott,
Mit sok százezer magyar vére áztatott.

Távol a hazától idegen földben,
Elvesztettük őket mindörökre.
De emlékük szívünkben örökké él,
Míg magyar ember él a földtekén.
Nagy árat fizettünk, hol ott semmi dolgunk,
Az értelmetlen halált, mit örök gyászként hordunk.

Emlékezzünk rájuk és soha ne felejtsék,
Ifjú életüket derékba törték.
Hajtsunk fejet némán és gondoljunk rájuk,
Egy percnyi csendet mit emlékükre szánunk.
Nincs bosszúvágyunk, azt szívünk nem akarja,
Légy örökké gyászunk árvák Don-kanyarja.


Édesapám, Laszlovszky Imre felolvassa megemlékező írását:


Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves megjelenteket, akik eljöttek, hogy megemlékezzenek a II. Világháború hősi halottainak emlékére.
Ma 80 éve, 1943. január 12-én az urivi hídfőből indult meg a támadás. A szovjet hadsereg elsöprő offenzívája rövid 10 nap alatt felőrölte a Magyar alakulatokat.
Itt Mözsön is immár 10-dik alkalommal jöttünk össze, hogy lerójuk tiszteletünket a 82 mözsi hősi halott előtt.
A doni hídfőnél Korotojak környékén lévő Magyar 2. Hadsereg úgy személyi állományában, mint fegyverzetében és felszerelésében elmaradt a német és az orosz csapatokéhoz képest. A katonák erkölcsi ellenálló képessége is romlott, és a téli öltözékük a -40 fokos időjárás viszonyainak sem volt megfelelő.
Végül a túlerő győzött, és a Magyar 2. Hadsereg 250 000-es létszámából a fele elesett, megsebesült, vagy fogságba esett.
Ezek között volt az a 82 mözsi hősi halott is, akik életüket áldozták a hazáért.
Gondoljunk rájuk, hajtsunk fejet emlékük előtt, és mondjunk el egy Miatyánkot, majd gyújtsuk meg az emlékezés mécseseit.
A hősi halottak nevében köszönöm hogy eljöttek!
A megemlékezők elmondják a Miatyánkot
Végezetül meggyújtják az emlékezés mécseseit....
Édesapám 2013-ban megjelent "Őket is visszavárták" című könyvének címlapja
és egy-két belső oldala:

A 2013-ban elkészült második könyve, melyben a mözsi hősi halottakról összegyűjtött adatok, néhányukról fényképek és egyéb fotók láthatóak. A képen a könyv címlapja és a hátlapja látható.

Térkép Tolna és a Don-kanyar között megtett útról

A rudkinói II. Magyar Központi Katonai Temető

Hat mözsi hősi halott neve a temetőben lévő gránittáblákon:
Bien Márkus, Budi János, Kiss József, Szabó István, Wald János és Werner MártonVégezetül a Tolna Megyei Népújságban megjelent hirdetés, a megemlékezés helyéről, idejéről: