2014. január 19., vasárnap

Január 19 - a Magyarországi Németek Elhurcolásának és Elűzésének emléknapja


Az Országgyűlés 2012. december 10-én döntött arról, hogy január 19. legyen a magyarországi németek elhurcolásának és elűzésének emléknapja. E napon arra emlékezünk, hogy 1946-ban ezen a napon hagyta el Magyarországot az első vonatszerelvény, amely az elüldözött német lakosokat szállította Németországba. Az első vagon Budaörsről gördült ki, s ezzel vette kezdetét a magyarországi svábok kitelepítése.....

Mözsön 1946 és 1948 között 1030 német ajkú lakost köteleztek kitelepítésre - ez időszakban a falu lakosainak a száma 2147 volt - de ténylegesen csak 682 személyt telepítettek ki az akkor még két Németországba. A többieknek sikerül valami módon itthon maradniuk, illetve elbujdostak a közeli szőlőhegyeken, vagy másutt.

A kitelepített mözsieket nem csak emlékezet őrzi, emléktáblájuk is van a Szentháromság-szobor melletti Emlékparkban, a világháborús emlékművel egyetemben.

A Tolna Megyei Levéltár által 2009-ben kiírt helytörténeti pályázaton Édesapám is részt vett "Kitelepítés Mözsről 1946-1948" című munkájával, mellyel a harmadik helyezést érte el. Ez könyv formájában 2010-ben jelent meg. Olvashatjuk benne a kitelepítettek névsorát, utca és házszámmal, a visszaemlékezők elbeszéléseit, de láthatunk benne korabeli fényképeket, leltári és egyéb dokumentumokat, és további adatokat erről az időszakról.

Valamennyi kép kattintással olvasható méretű lesz.


Édesapám könyve

A könyv borítója....

...és hátlapja

Részletek a könyvből - a kitelepítésre kötelezettek névsora....

...korabeli dokumentumok

.....visszaemlékezések

...és fényképek


A pályázat eredményhirdetése

Édesapám Szekszárdon átveszi a pályázatáért járó díjat

És még egy kép az ünnepélyes eredményhirdetésről
(Édesapám balról a második)


A mözsi Emlékpark

Az első és második világháborús, valamint a kitelepített németek
 emlékművének avatása, 1993-ba.....

....és az emlékmű napjainkban

A szoborcsoport alkotója Szatmári Juhos László

Az emlékműnek az a táblája, mely a kitelepített mözsi németekre emlékezik

A dombormű közelebbről

A felirat: "A kitelepített németek emlékére, 1946-1948."

A kő másik oldala.
Felirata: "Állíttatta: Mözs lakossága, a város
 önkormányzata és a kitelepített németek. 1993."

A dombormű közelebbről


Végül "A hazájukból kiűzött németek alapokmánya"


2014. január 14., kedd

Megemlékezés a doni áttörés 71. évfordulóján a mözsi elesett hősökről - 2014. január 12. vasárnap


Mint országszerte sok helyen, így Mözsön is megemlékezést tartottak - a falu lakosainak összefogásával - a doni áttörés 71. évfordulója alkalmából, a II. világháborúban elesett mözsi hősi halottak tiszteletére.

1943. január 12-ével kezdődően a Don-kanyarban a vörös hadsereg támadása folytán a 2. Magyar Hadsereg nagy része szinte napok alatt megsemmisült. Már itt is több mözsi katona vesztette életét, a teljes II. világháborúban pedig összesen 82-en. A megemlékezés résztvevői között az ő leszármazottjaik és hozzátartozóik közül is szép számmal jelen voltak.
A rendezvényen képviseltette magát Tolna város Önkormányzata, Mözs Településrész Önkormányzata, a Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság, a Magyar Honvédség Hagyományőrző Egyesület Szekszárd Megyei Jogú Város Szervezete, az egyházak részéről a katolikus plébános és a református lelkészasszony, valamint a város intézményei és civil szervezetei.
A megemlékezés a Felhívójel trombitán elhangzásával, a történelmi zászlók bevonulásával és a Himnusszal kezdődött. Ezután a polgármester köszöntője és megemlékező beszéde következett, majd az ökumenikus egyházi áldások hangzottak el. A megemlékezés a Mözsi Nyugdíjas Klub tagjainak szavalatával, és az áldozatok neveinek, valamint életkoruknak felolvasásával folytatódott. Végezetül a "Hazám, hazám..." zenei betét meghallgatásával rótták le kegyeletüket a jelenlévők, majd a Szózat hangzott el.
Ezt következően a résztvevők a történelmi zászlók vezetésével átvonultak az Emlékparkba, ahol koszorúzással folytatódott a rendezvény.
Koszorúztak: 
- Tolna város Önkormányzatának nevében Dr. Sümegi Zoltán polgármester, Ezerné dr. Huber Éva  jegyző, Herczig Lászlóné alpolgármester és Laszlovszky Imre, a rendezvény kezdeményezője
- a Tolna Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság nevében Kvanduk Tamás és Ranga Ferenc
- a Településrészi Önkormányzat nevében Szabó Imre elnök
- a Zöldkert Óvoda nevében Veressné Hárfai Aranka és Koncz Jánosné
-  a WMOI Álltalános Iskola és az I. István Álltalános Iskola nevében Hága Lászlóné és Szilágyiné Kláb Ildikó
- a Mözsi Nyugdíjas Klub nevében Csongrádi Imréné és Csongrádi Imre
- a Mözsi Német Nemzetiségi Klub képviseletében Koleszár Ferencné és Íróné Wittmann Veronika

A műsor trombitán előadott Takarodóval fejeződött be. A megemlékezők közül sokan mécsest gyújtottak és virágokat helyeztek el az emlékműnél. Voltak, akik kisétáltak még a temetőbe is, hogy felkeressék szeretteik síremlékét.....

A megemlékezés Édesapám, Laszlovszky Imre kezdeményezésére és részben az ő szervezésével jött létre. A fotók is neki köszönhetőek.


A megemlékezés a történelmi zászlók bevonulásával és a Himnusszal kezdődött

Tóth Györgyi, a művelődési ház vezetője

Dr. Sümegi Zoltán polgármester beszél


A megemlékezők....


Balról jobbra: a 101 éves Doszpod József, aki szintén megjárta a háborút, vitéz Kovács János honvéd alezredes, Szabó Imre, a Településrészi Önkormányzat elnöke, Ravasz Csaba római katolikus plébános, Sipos Judit református lelkészasszony, és Herczig Lászlóné alpolgármester asszony

Ravasz Csaba római katolikus plébános és mögötte Sipos Judit református lelkészasszony

Sipos Judit református lelkészasszony

A Mözsi Nyugdíjas Klub tagjai, akik szavaltak és felolvasták a hősök névsorát

A "Don-kanyarnál" című vers elszavalása

A hősök névsorának felolvasása


Átvonulás az Emlékparkba
Megkezdődik a koszorúzás....
A megemlékezők egy része
Elvonulás a történelmi zászlókkal

A megkoszorúzott emlékmű


A koszorúk


A mécses kioltása. Néhányan kilátogattak még a temetőbe is...

A rendezvény meghívója

 Édesapám 2013-ban elkészült összeállítása, könyve, melyben a mözsi hősi halottakról összegyűjtött adatok, néhányukról fényképek és egyéb fotók láthatóak. A bal oldali kép a könyv címlapja, a jobb oldali a hátlapja.

Végezetül egy újságcikk a megemlékezésről, mely az azt követő napokban  jelent meg a Tolnai Népújságban.
Kattintással a kép olvasható méretű lesz.A Tolnatáj Televízió riportja a megemlékezésről az alábbi képre kattintva tekinthető meg a műsor első 10 percében:


Ha a fenti módon nem sikerül elindítani a videót, akkor kattintson ide, majd a baloldali műsortárban kattintson a "Thelena magazin"-ra, és a jobb oldalon válassza ki a "2014. jan. 15." műsort.